Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym. Określa podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wachlarze.com jest firma Altisidora Strzoda Agnieszka, 43-187 Orzesze ul. Masztowa 53 NIP : 635-159-92-44 REGON 241550030, e-mail: altisidora.sklep@gmail.com  TEL. +48 505 124 700 - zwana dalej "Administratorem"

1.3 Dane osobowe zebrane w sklepi internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - zwanej "RODO" 

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wachlarze.com oraz dokonywanie zakupów jest dobrowolne jak również podanie danych osobowych. Dane osobowe są jednak niezbędne w celu przeprowadzenia procesu zakupu-realizacji zamówienia. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane :

1.4.1. Informacja o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny

1.4.2. Informacja o twoich wizytach i korzystaniu w witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron

1.4.3. Informacje wprowadzone podczas tworzenia profilu w naszym sklepie - np. imię, nazwisko, adres E-mail, adres dostawy, nr. telefonu

1.4.4. Informacje zawarte w wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem strony

1.4.5. Wszelkie inne dane osobowe które nam przesyłasz

2. Cele przetwarzania danych i okres ich przechowywania

2.1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszego sklepu będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub na odpowiednich stronach sklepu. Możemy wykorzystywać twoje dane do celu :

2.1.1. Administrowania  naszym sklepem 

2.1.2. Umożliwienia korzystania z usług dostępnych w naszym sklepie

2.1.3. Wysyłka towarów zakupionych za pośrednictwem naszego sklepu

2.1.4. Wysyłania do ciebie wyciągów, faktur, powiadomień

2.1.5. Zajmowania się zapytaniami i skargami związanymi z naszą działalnością

2.1.6. Zapewnienia bezpieczeństwa naszego sklepu i zapobieganie oszustwom

2.1.7. Weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszego sklepu (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości)

2.2. Administrator jako osoba odpowiedzialna dokłada wszelkich starań aby pozyskane dane osobowe były wykorzystywane oraz przechowywane zgodnie z prawem. Możemy ujawniać twoje dane osobowe :

2.2.1. W zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa

2.2.2. W związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi

2.2.3. W celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnianie informacji innym w celu przeciwdziałania oszustwom)

2.2.4. Osobom, które wg naszej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych

2.3. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach nie będą dłużej przechowywane niż jest to konieczne.

2.4. W przypadku braku uszczerbku dla artykułu 2.1. usuwamy wszystkie dane osobowe z naszego sklepu do 12 miesięcy od złożenia zamówienia. (Wyjątkiem stanowią dane które mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań prawnych)

2. Prawa osoby której dane osobowe dotyczą

2.1. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym")

2.2. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2.3. Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych

4. Polityka COOKIES w sklepie internetowym

4.1. Pliki COOKIES tzw. "ciasteczka" są to niewielkie informacje, pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika (odwiedzającego sklep). Pliki mogą mieć charakter tymczasowy lub stały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki natomiast pliki stałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania z sklepu. Służą one do zapamiętywania :

4.1.1. Produktów dodanych do koszyka

4.1.2. Zapamiętywanie danych z wypełnionych formularzy

4.1.3. Danych logowania do sklepu

4.1.4. Prowadzenia anonimowych statystyk

4.1.5. Optymalizacji sklepu internetowego

4.2. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo lub całkowicie wyłączyć zapisywanie plików co może mieć jednak wpływ na prawidłowe działanie sklepu internetowego. Mogą wystąpić problemy z wypełnieniem formularzy czy też zapamiętywaniem produktów w koszyku.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "Cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.